S čím sa zaoberá naša spoločnosť?

Naša spoločnosť sa zaoberá komplexnými ekonomickými službami v oblasti vedenia účtovníctva, spracovanie miezd, personalistiky  ako aj poradenstva pre menšie aj väčšie podnikateľské subjekty, spracovanie účtovníctva pre spoločenstvá vlastníkov bytov, výpočet daňových povinností ako aj vyplňovanie rôznych druhov daňových priznaní. Síce naša spoločnosť ako SA účtovníctvo, s.r.o. je na trhu od r. 2007, konatelia ako aj zamestnanci spoločnosti majú vyše než 15 ročnú prax v oblasti účtovníctva a daňovníctva.

Máme skúsenosti nasl. účtovnými softwarmi: Pohoda, EASY SVB

Účtovníctvo klienta je spracovaná v kancelárií

klient v dohodnutých časových intervaloch dodáva účtovníčke doklady, ktoré sú následne spracované. Cena spracovania je určená podľa počtu dokladov alebo paušálnym spôsobom. Tento spôsob spracovania je vhodný pre malé spoločnosti, ktoré nemajú dostatočné kapacity, nevlastnia licenciu na účtovný program, resp. vzhľadom na malý počet dokladov by bolo iné riešenie neefektívne. Jednoduché a podvojné účtovníctvo spracovávame externe, v súlade s platnými právnymi predpismi, prostredníctvom softwaru Pohoda.
 Naša spoločnosť má uzavretú zmluvu s poisťovňou Českou obchodnou poisťovňou na poistenie zodpovednosti škodu spôsobenú z profesie.

Účtovníctvo klienta je spracovávané v priestoroch klienta

na základe požiadavky klienta dochádza účtovníčka v určených dňoch do kancelárie klienta a doklady spracováva v účtovnom programe klienta. Cena spracovania je v tomto prípade určená podľa odrobených hodín u klienta. Spracovanie u klienta je vhodné pre spoločnosti:

  1. ktoré vlastnia licenciu na účtovný program a jeho zamestnanci využívajú iné moduly tohto programu, resp. ak má klient veľký počet dokladov mesačne a ich dodávanie do externej spoločnosti by bolo neefektívne, resp. príliš pracné.
  2.  ktoré majú svoju účtovníčku, ktorá zabezpečuje len časť prác /napr. účtovanie prijatých a vystavených faktúr, len vedenie personálnej agendy a miezd pod./ a vzhľadom na počet ostatných dokladov by bolo pre nej neefektívne zamestnať ďalšiu pracovnú silu.
  3. ktoré majú svoju účtovníčku, ktorá zabezpečuje účtovníctvo, ale je vhodné predmetné účtovanie skontrolovať, odkonzultovať určité účtovné i daňové operácie

Všetky spôsoby spracovania majú svoje výhody i nevýhody. Avšak bez ohľadu na to, ktorý spôsob si vyberiete, bude Vaše účtovníctvo spracovávané kvalifikovaným účtovníkom. Výber spôsobu závisí od potrieb a požiadaviek klienta, ktorý spôsob spracovania účtovníctva vieme klientovi doporučiť po konzultácii o jeho nárokoch a potrebách.

Našim hlavným cieľom je spokojný klient, preto sú naše služby poskytované individuálne, v súlade s jeho potrebami a požiadavkami na mieru.